ZGŁOŚ UDZIAŁ

ZGŁOŚ UDZIAŁ

  DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA  POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

  Jeżeli chcesz otrzymywać wiadomości e-mail zawierające informacje o produktach i usługach związanych z problematyką ochrony danych osobowych, w tym organizowanych i współorganizowanych przez European Network Security Institute Sp. z o.o. („ENSI”) warsztatach, szkoleniach, konferencjach oraz kongresach dedykowanych dla osób zajmujących się ochroną danych osobowych (informacje handlowe), zaznacz poniższą zgodę na przetwarzanie danych i udziel nam zgodę na taką formę kontaktu. Zgoda na kontakt mailowy z użyciem urządzeń telekomunikacyjnych jest udzielana poprzez podanie poniżej adresu e-mail do wysyłki informacji handlowych i obejmuje zarówno wiadomości wysyłane indywidualnie jaki i automatycznie (mailing automatyczny do grupy adresatów).

  Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez ENSI w celu przekazywania mi informacji handlowych o produktach i usługach związanych z problematyką ochrony danych osobowychTAK

  Chcę aby wyżej wskazane informacje były przesyłane przez ENSI na podany przeze mnie poniżej adres e-mail:

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  Informujemy, że administratorem danych osobowych przesłanych w zgłoszeniu jest European Network Security Institute Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją szkolenia, a za uprzednią zgodą także w celach marketingowych. Udzielenie zgody na przetwarzanie danych w celu przekazywania informacji handlowych oraz zgody na formę takiego kontaktu jest całkowicie dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość przesłania zgłoszenia. Zgody mogą zostać odwołane w dowolnym momencie, co nie wpłynie jednak na legalność działań, które były realizowane na podstawie takiej zgody jeszcze zanim została ona wycofana. Osoba, której dane dotyczą ma ponadto prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych. Szczegółowa informacja o celach, zasadach przetwarzania danych osobowych oraz sposobie realizacji powyższych praw znajduje się w Polityce prywatności. Przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jej treścią.