Kalendarium

Kalendarium

Data rozpoczęcia

Czas trwania

Tytuł

Zgłoś udział

Pobierz formularz

Jak wziąć udział
w szkoleniu

Koszt udziału
za 1 osobę

20.09.2022
18.10.2022

1h ( godz. 12.15-13.15)

Dokumentacja dotycząca ochrony danych i osobowych

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

2h ( godz. 11.00-13.00)

Kontrole prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

249 zł netto/
306,27 zł z VAT

2,5h ( godz. 11.00-13.30)

Może ciasteczko? Czyli jak zgodnie z RODO pozyskiwać zgodę na pliki cookie

249 zł netto/
306,27 zł z VAT

13.09.2022
20.10.2022

2h ( godz. 11.00-13.00)

Podstawowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych

249 zł netto/
306,27 zł z VAT

14.09.2022
19.10.2022

1h ( godz. 11.00-12.00)

Rejestry czynności przetwarzania

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

1h ( godz. 11.00-12.00)

Standardowe klauzule umowne przy przekazywaniu danych poza EOG

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

1h ( godz. 11.00-12.00)

Standardowe klauzule umowne w umowach powierzenia przetwarzania danych osobowych 

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

21.09.2022
26.10.2022

6h ( godz. 9.00-16.00)

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z normą ISO/IEC 29134

649 zł netto/
798,27 zł z VAT

1h ( godz. 11.00-12.00)

Udostępnianie danych osobowych pracowników na żądanie uprawnionych organów

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

1h ( godz. 11.00-12.00)

Zapisy o ochronie danych osobowych przy zamówieniach publicznych

149 zł netto/
183,27 zł z VAT

21.09.2022
20.10.2022

2h ( godz. 11.00-13.00)

Zasady przetwarzania danych osobowych w procesach: rekrutacji, zatrudnienia pracowników, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

249 zł netto/
306,27 zł z VAT

Jak wziąć udział w warsztatach on-line?

 • Potrzebny będzie komputer z szybkim i stabilnym łączem internetowym
 • Sugerujemy skorzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsze wersja przeglądarki Chrome i Firefox oraz zezwolić na korzystanie z mikrofonu (ewentualnie kamery)
 • W przypadku udziału w szkoleniu z wykorzystaniem urządzenia przenośnego, niezbędne będzie pobranie ogólnodostępnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami z systemem iOS lub sklepu Google Play.
 • Na czas warsztatów proponujemy wybrać spokojne otocznie, umożliwiające udział w spotkaniu bez zakłóceń. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku korzystania w niewielkiej odległości od siebie z dwóch urządzeń, na których prowadzana jest telekonferencja (głośniki i mikrofony włączone), może dochodzić do nieprzyjemnego sprzężenia dźwięku. Przydatne mogą okazać się słuchawki.
 • Podczas warsztatów można korzystać z kamery i mikrofonu, nie są one jednak niezbędne. Mikrofon może być przydatny w części warsztatów poświęconej na zadawanie pytań. Pytania można będzie zadawać także na czacie.

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie odbywa się pod warunkiem, że na dany termin zgłosi się minimum 4 uczestników.
 • Przed szkoleniem skontaktujemy się z Państwem, w celu przetestowania dostępu do szkolenia.
 • Unikalny link do platformy, umożliwiający udział w szkoleniu, zostanie przesłany odpowiednio wcześniej do każdego z uczestników wydarzenia.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, które zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej, z którego wpłynęło zgłoszenie (lub na adres wskazany w zgłoszeniu).
 • Po ukończeniu szkolenia wystawione zostanie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej. Zaświadczenie wyślemy na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie.
 • Rezygnacje, tylko w formie pisemnej, przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane, co wiąże się z brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.