Kalendarium

Kalendarium

Co jest zawarte w cenie szkolenia?

 • Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie (w formie pliku .pdf) o udziale w szkoleniu

Jak wziąć udział w warsztatach on-line?

 • Potrzebny będzie komputer z szybkim i stabilnym łączem internetowym
 • Sugerujemy skorzystać z jednej z wymienionych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Microsoft Edge, najnowsze wersja przeglądarki Chrome i Firefox oraz zezwolić na korzystanie z mikrofonu (ewentualnie kamery)
 • W przypadku udziału w szkoleniu z wykorzystaniem urządzenia przenośnego, niezbędne będzie pobranie ogólnodostępnej aplikacji ze sklepu z aplikacjami z systemem iOS lub sklepu Google Play.
 • Na czas warsztatów proponujemy wybrać spokojne otocznie, umożliwiające udział w spotkaniu bez zakłóceń. Prosimy wziąć pod uwagę fakt, że w przypadku korzystania w niewielkiej odległości od siebie z dwóch urządzeń, na których prowadzana jest telekonferencja (głośniki i mikrofony włączone), może dochodzić do nieprzyjemnego sprzężenia dźwięku. Przydatne mogą okazać się słuchawki.
 • Podczas warsztatów można korzystać z kamery i mikrofonu, nie są one jednak niezbędne. Mikrofon może być przydatny w części warsztatów poświęconej na zadawanie pytań. Pytania można będzie zadawać także na czacie.

Informacje organizacyjne

 • Szkolenie odbywa się pod warunkiem, że na dany termin zgłosi się minimum 4 uczestników.
 • Przed szkoleniem skontaktujemy się z Państwem, w celu przetestowania dostępu do szkolenia.
 • Unikalny link do platformy, umożliwiający udział w szkoleniu, zostanie przesłany odpowiednio wcześniej do każdego z uczestników wydarzenia.
 • Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, które zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej, z którego wpłynęło zgłoszenie (lub na adres wskazany w zgłoszeniu).
 • Po ukończeniu szkolenia wystawione zostanie świadectwo uczestnictwa w szkoleniu w formie elektronicznej. Zaświadczenie wyślemy na adres, z którego wpłynęło zgłoszenie.
 • Rezygnacje, tylko w formie pisemnej, przyjmowane są najpóźniej na 5 dni roboczych przed planowanym terminem warsztatów. Po tym terminie rezygnacje nie będą przyjmowane, co wiąże się z brakiem możliwości otrzymania zwrotu wpłaconych pieniędzy.
 • Po zakończeniu szkolenia, nie ma możliwości jego ponownego odtworzenia.
Scroll to Top