O nas

O nas

Centrum Szkoleń Inspektorów Ochrony Danych jest kontynuacją działań Centrum Szkoleń ABI, utworzonego przez Kancelarię Ekspertów ENSI, która  od 1998 r. zajmuje się kompleksowym doradztwem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych. Centrum zostało stworzone w odpowiedzi na potrzeby przygotowania osób do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych, określonej w przepisach RODO.

Jest to wyjątkowa inicjatywa łącząca w sobie wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych oraz praktykę w wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych (IOD). Program szkoleń został precyzyjnie dopasowany do potrzeb osób pełniących funkcję IOD i jest oparty o doświadczenie ekspertów ENSI w wykonywaniu zadań IOD od momentu rozpoczęcia stosowania RODO – 25 maja 2018 w organizacjach wielu branż.

Banner-Wiedza to sukcesWiedza zdobywana u źródła przyczynia się do rozwoju osobistego i wzrostu kompetencji. Oferta Centrum Szkoleń IOD, jako jedyna na rynku szkoleń i warsztatów z zakresu ochrony danych osobowych, kompleksowo i rzetelnie odpowiada na praktyczne i bieżące potrzeby wynikające z realizacji przepisów o ochronie danych osobowych. Szkolenia przeprowadzamy w wygodnej dla Państwa formie on-line, a także tradycyjnie, w sali szkoleniowej w centrum Warszawy.

Programy naszych szkoleń i warsztatów zostały opracowane przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI – Macieja Byczkowskiego, pełniącego również funkcję Prezesa Zarządu SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Nasze szkolenia zainteresują zarówno inspektorów ochrony danych, jaki i inne osoby zajmujące się ochroną danych osobowych oraz bezpieczeństwem informacji w organizacji, a także osoby przetwarzające dane osobowe w ramach wykonywania codziennych obowiązków służbowych.

“IOD dla IOD” – ta formuła wydaje się dzisiaj być najbardziej żywą i obiecującą propozycją pełnego przygotowania osób do pełnienia funkcji IOD. Eksperci ENSI, którzy stworzyli Centrum Szkoleń IOD, pełnili funkcję ABI przez blisko 20 lat w wielu organizacjach różnych branż, zarówno ze sfery prywatnej, jak i publicznej, a obecnie są wyznaczeni do pełnienia funkcji IOD w tych organizacjach. Są ekspertami w dziedzinie prawa, organizacji i zarządzania, szacowania ryzyka, informatyki oraz etyki. Posiadają bardzo duże doświadczenie we wdrożeniach RODO, przeprowadzaniu audytów oraz sprawdzeń zgodności przetwarzania danych z przepisami, tworzeniu dokumentacji przetwarzania danych oraz szacowania ryzyka praw i wolności osób, których dane dotyczą, w tym oceny skutków dla ochrony danych, a także w prowadzeniu szkoleń w powyższym zakresie.   

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Szkoleń IOD, która została przygotowana tak, by mogli Państwo wybrać opcję najbardziej korzystną dla indywidualnego rozwoju i swojej przyszłości.

 

CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH​
Scroll to Top