SZKOLENIA

SZKOLENIA

Organizowane przez Centrum Szkoleń IOD szkolenia i warsztaty pomogą Państwu zrozumieć RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, podjąć decyzję co do wyboru sposobu postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz pozyskać wiedzę, która przynosi wymierne efekty biznesowe w przełożeniu na funkcjonowanie organizacji/firmy.

Przygotujemy i przeprowadzimy dla Państwa dopasowane do potrzeb każdej organizacji (spółki, urzędu, stowarzyszenia, służb mundurowych, służby zdrowia i innych), szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia/warsztaty on-line

Szkolenia/warsztaty stacjonarne

Szkolenia dedykowane

Na Państwa życzenie przygotujemy i przeprowadzimydopasowane do potrzeb każdej organizacji (spółki, urzędu, stowarzyszenia, służb mundurowych, służby zdrowia i innych), szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenia dedykowane realizujemy zarówno on-line, jak i stacjonarnie.

Zakres szkolenia dedykowanego uwzględnia specyfikę organizacji oraz grupy docelowej, a także szczególne wymagania branżowe. Przedstawiona oferta będzie skonsultowana z Państwem oraz naszymi ekspertami, aby zakres merytoryczny w pełni odpowiadał potrzebom organizacji.

Zapraszamy do nas, jeżeli chcą Państwo, w szczególności:

  • zapoznać pracowników z zasadami przetwarzania danych osobowych w organizacji lub zaktualizować ich wiedzę z tego zakresu,
  • przygotować nowo zatrudnione osoby do prawidłowego przetwarzania danych osobowych, a także
  • przygotować zespół do szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA),
  • przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Chętnie przygotujmy ofertę szkoleń w odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe przesłane na adres: pawel.tyburcy@ensi.net

Lista wybranych organizacji, dla których przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte znajduje się na stronie REFERENCJE.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Scroll to Top