SZKOLENIA

SZKOLENIA

Organizowane przez Centrum Szkoleń IOD szkolenia i warsztaty pomogą Państwu zrozumieć RODO i ustawę o ochronie danych osobowych, podjąć decyzję co do wyboru sposobu postępowania zgodnego z obowiązującymi przepisami oraz pozyskać wiedzę, która przynosi wymierne efekty biznesowe w przełożeniu na funkcjonowanie organizacji/firmy.

Szkolenia i warsztaty prowadzą wysokiej klasy specjaliści z szeroko rozumianego obszaru ochrony danych i bezpieczeństwa informacji, a także eksperci z kancelarii prawnych, którzy aktywnie uczestniczyli w pracach nad nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych (prace w latach 2007-2010 oraz 2012-2014).

Przygotujemy i przeprowadzimy dla Państwa dopasowane do potrzeb każdej organizacji (spółki, urzędu, stowarzyszenia, służb mundurowych, służby zdrowia i innych), szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Szkolenia/warsztaty on-line

Koszt udziału: 249,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Zapraszamy do udziału w naszym nowym szkoleniu z podstaw ochrony danych osobowych dla pracowników. Szkolenie, które poprowadzi ekspert ENSI, skierowane jest do osób rozpoczynających pracę z przetwarzaniem danych osobowych oraz osób, które chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę w tym zakresie.

Pierwsza część szkolenia, przeprowadzonego w formie około dwugodzinnego webinarium, będzie poświęcona omówieniu podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych. W części drugiej będzie czas na zadawanie pytań przez uczestników.

Podczas szkolenia uczestnik otrzyma praktyczną wiedzę o tym, czym są dane osobowe, czym jest RODO* i jakie zasady z nim związane obowiązują przy przetwarzaniu danych osobowych oraz:

 • jakie obowiązki ciążą na administratorze oraz na pracowniku
 • czym są naruszenia ochrony danych osobowych i jak im zapobiegać
 • jakie są prawa osób, których dane dotyczą
 • jak reagować w przypadku otrzymania żądania realizacji praw podmiotu danych

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, a w szczególności do inspektorów ochrony danych.

Uzyskane podczas szkolenia praktyczne informacje, pomogą uczestnikowi  przygotować dokumentację zgodną z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w tym min. samodzielnie rozpocząć prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych.

Podczas pierwszej części szkolenia, dotyczącej dokumentacji, wskażemy:

 • obowiązki dokumentacyjne wynikające z RODO
 • cechy poprawnie przygotowanej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
 • sytuacje, w których należy aktualizować posiadaną dokumentację

Ponadto, szczegółowo omówimy zakres informacji, które należy wskazać w:

 • Polityce Ochrony Danych,
 • Instrukcji realizacji praw osób, których dane dotyczą,
 • Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych,
 • Rejestrze czynności oraz rejestrze kategorii czynności przetwarzania.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Podczas szkolenia odpowiemy na pytanie kiedy należy prowadzić rejestr czynności, a kiedy rejestr kategorii czynności oraz w jakiej formie należy je prowadzić.

Wskażemy uczestnikom informacje, które obligatoryjne muszą zostać umieszczone w obu rejestrach, a które z nich mogą się tam znaleźć fakultatywnie, pomagając w realizacji innych obowiązków wynikających z RODO. Uczestnikom szkolenia wyjaśnimy pojęcie przetwarzania danych osobowych, czynności oraz kategorii czynności. Podpowiemy od czego zacząć samodzielne tworzenie rejestrów. Na przykładach omówimy wybrane wpisy procesów przetwarzania. Uzyskane podczas szkolenia praktyczne informacje, pomogą uczestnikowi samodzielnie rozpocząć prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania danych.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, w szczególności do inspektorów ochrony danych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 249,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Zapraszamy do udziału w naszym nowym szkoleniu – Kontrole prowadzone przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, które przybliży uczestnikom tematykę prowadzenia kontroli przez organ nadzoru, wskaże ich przyczyny, podstawy prawne i przedstawi ich przebieg.

Szkolenie, które poprowadzi jeden z ekspertów ENSI, pozwoli na lepsze przygotowanie organizacji do kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, dzięki czemu przebiegnie ona szybciej i bardziej sprawnie.

Uzyskane podczas szkolenia praktyczne informacje, umożliwią uczestnikowi podejmowanie właściwych działań związanych z przedmiotem kontroli zarówno w czasie jej trwania, jak i po jej zakończeniu. Zdobyta wiedza ułatwi także zorganizowanie właściwej współpracy z Urzędem, pozwalającej uniknąć zarzutu utrudniania lub uniemożliwiania kontroli.

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za zarządzanie ochroną danych osobowych w organizacji, w szczególności do inspektorów ochrony danych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 649,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 6h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Warsztat ma na celu zapoznanie uczestnika z techniką wykonywania szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, w zakresie zagadnień wymaganych przez art. 24, 25, 32 i 35 RODO*. Uczestnikom warsztatów udostępnione zostaną formularze do szacowania ryzyka i przeprowadzenia oceny skutków dla ochrony danych oraz wzór raportu z przeprowadzenia tego procesu.

Warsztaty będą podzielone na część teoretyczną i praktyczną.

Nieliczne grupy umożliwią swobodną pracę i komunikację w czasie warsztatów. Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu uzyskanie najważniejszych, rzetelnych informacji oraz praktycznego podejścia do tematu i zostanie potwierdzony zaświadczeniem przesłanym Uczestnikowi w formie elektronicznej.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

 

AGENDA

Przewidywany czas warsztatów – 6 godzin zegarowych.

Część wykładowa (prezentacje, przewidywany czas ok. 2 godziny, z uwzględnieniem krótkiej przerwy na życzenie uczestników).

1. Szacowanie ryzyka i ocena skutków wg RODO:
a) Wymagania RODO w zakresie szacowania ryzyka – art. 24, 25, 32
b) Dobór odpowiednich zabezpieczeń dotyczących ochrony danych
osobowych
c) Wymagania RODO w zakresie oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) – art. 35
d) Przykłady metodyk:

 • Normy ISO: 27005 oraz 29134
 • Metodyka francuskiego organu nadzoru (CNIL)
 • Metodyka brytyjskiego organu nadzoru (ICO)

e) Ogólne schematy postępowania:

 • Szacowanie ryzyka – schemat postępowania wg PN- ISO/IEC 27005
 • DPIA – schemat postępowania wg wytycznych GR 29 (WP 248 rev.1)

2. Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji na bazie normy PN-ISO/IEC 27005:
a) Pojęcia podstawowe
b) Proces zarządzania ryzykiem
c) Schemat postępowania
d) Metody analizy ryzyka
e) Postępowanie z ryzykiem
f) Dokumentowanie zarządzania ryzykiem

3. Ocena skutków wg normy PN-ISO/IEC 29134:2018:
a) Różnica pomiędzy pojęciami PIA (Privacy Impact Assessment) a DPIA (Data Protection Impact Assessment)
b) Ustalenie konieczności wykonania PIA
c) Przygotowania do PIA

 • opisanie przedmiotu PIA
 • działania organizacyjne
 • planowanie zadań

d) Wykonanie PIA:

 • identyfikacja przepływów danych
 • ustalenie wymogów w zakresie ochrony prywatności
 • szacowanie ryzyka dla prywatności
 • przygotowanie planu postępowania z ryzykami dla prywatności

e) Działania po PIA

Część warsztatowa – Ocena skutków dla ochrony danych zgodnie z RODO dla wybranego procesu przetwarzania danych osobowych
(przewidywany czas: ok. 4 godziny z krótkimi przerwami na życzenie uczestników).

Warsztat jest realizowany w oparciu o przykładowy scenariusz operacji przetwarzania danych. Scenariusz ten służy wyłącznie do zilustrowania toku postępowania i zapoznania uczestnika z techniką wykonywania oceny skutków, w tym szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
Prezentowane przykłady w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako gotowe/zalecane rozwiązania dla podobnych operacji przetwarzania ze względu na poczynienie wielu założeń dotyczących kontekstu przetwarzania, stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych posiadanych przez przykładową organizację.

Warsztat polega na:

 • Wypełnianiu dostarczonych wzorów formularzy w formie plików Word i Excel
 • Konsultowaniu online wykonania ćwiczenia z prowadzącym warsztat
 • Omawianiu i prezentowaniu przez prowadzącego warsztat przykładów rozwiązań wykonywanych ćwiczeń
 1. Opisanie zakresu oceny – określenie kontekstu
 2. Określenie konieczności wykonania oceny skutków (DPIA)
 3. Opisanie operacji przetwarzania z uwzględnieniem poszczególnych faz cyklu życia danych (od zebrania do usunięcia)
 4. Identyfikacja Interesariuszy, określenie potrzeb w zakresie konsultacji i sporządzenie ich planu
 5. Wykonanie oceny niezbędności i proporcjonalności przetwarzania oraz określenie sposobu realizacji praw osób których dane dotyczą
  a. Ustalenie środków mających na celu zapewnienie zgodności operacji przetwarzania z wymaganiami RODO i minimalizujących możliwe ryzyka dla prywatności
  b. Ustalenie sposobu realizacji praw osób których dane dotyczą i określenie środków zapewniających realizację tych praw
 6. Wykonanie szacowania ryzyka:
  a. Zidentyfikowanie aktywów
  b. Zidentyfikowanie zagrożeń dla aktywów
  c. Zidentyfikowanie istniejących lub planowanych zabezpieczeń
  d. Zidentyfikowanie podatności
  e. Zidentyfikowanie następstw (skutków dla osoby fizycznej)
  f. Oszacowanie wartości następstw
  g. Oszacowanie prawdopodobieństwa incydentu
  h. Określenie poziomu ryzyka
  i. Ocena ryzyka i ustalenie planu postępowania z ryzykiem
 7. Weryfikacja kompletności raportu z oceny skutków (DPIA)

Koszt udziału: 249,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2,5h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie, które poprowadzi ekspert ENSI, skierowane jest do inspektorów ochrony danych oraz osób zajmujących się ochroną danych osobowych w organizacjach.

Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze aspekty dopuszczalności stosowania plików cookie z uwzględnieniem przepisów prawnych, orzecznictwa oraz wytycznych organów. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:

 • czym są pliki cookie i jakie typy cookie rozróżniamy
 • w jakich sytuacjach niezbędne jest uzyskanie zgody użytkownika na pliki cookie
 • jakie są różnice pomiędzy zgodą na pliki cookie a zgodą na przetwarzanie danych osobowych
 • jakie warunki powinna spełniać zgoda na pliki cookie
 • jakie są najczęściej popełniane błędy przy pozyskiwaniu zgody na cookie oraz
 • czy należy informować użytkownika strony gdy stosujemy pliki cookie, czyli jak tworzyć Polityki cookie

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 249,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 2h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Zapraszamy do udziału w naszym nowym szkoleniu z zasad przetwarzania danych osobowych w procesach: rekrutacji, zatrudnienia pracowników i Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Do udziału w szkoleniu, które prowadzi ekspert ENSI, zapraszamy inspektorów ochrony danych oraz osoby zajmujące się ochroną danych osobowych w organizacjach.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną wiedzę z zasad przetwarzania danych osobowych zgodnie RODO w kontekście przetwarzania danych: osób ubiegających się o zatrudnienie, pracowników, osób korzystających z ZFŚS, a także przetwarzania danych w ramach monitoringu pracowniczego.

Podczas szkolenia omówione zostaną m.in. zasady legalności, rzetelności i przejrzystości przetwarzania, minimalizacji danych, zostaną poruszane problemy z zakresu pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych od osób ubiegających się o zatrudnienie i pracowników, a także przetwarzania danych biometrycznych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie to przybliży zasady udostępniania informacji o pracownikach w sytuacji żądania tych informacji przez organy ochrony prawnej. Wskaże podstawy prawne legalizujące udostępnienie danych oraz problemy jakie można napotkać przy takim udostępnieniu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby odpowiedzialne w swoich organizacjach za zatrudnienie pracowników oraz  inspektorów ochrony danych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie swoim zakresem obejmuje problematykę przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowań na podstawie przepisów Prawa zamówień publicznych. W szczególności przybliża zasady przetwarzania danych oferentów oraz zatrudnionych przez nich osób. Szkolenie skierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych w swoich organizacjach za prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia oraz do inspektorów ochrony danych pełniących swoją funkcję
w podmiotach publicznych. 

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie przybliża zagadnienia związane z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, w szczególności omawia nowe rozwiązania wynikające z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/915 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora.

Koszt udziału: 149,00 zł netto + 23% VAT
Termin szkolenia: sprawdź w kalendarium
Przewidywany czas trwania: 1h
Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe (prezentacja w formie pliku .pdf), zaświadczenie o udziale w szkoleniu on-line
Wymagania techniczne i kwestie organizacyjne

Opis: Szkolenie dotyczy zagadnień związanych z transferem danych do państwa trzeciego. Przybliża mechanizm korzystania ze standardowych klauzul umownych określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. Szkolenie skierowane do inspektorów ochrony danych.

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Szkolenia/warsztaty stacjonarne

UWAGA! W czasie pandemii COVID-19 organizacja warsztatów stacjonarnych została wstrzymana!

Zapraszamy do udziału w wyjątkowych warsztatach eksperckich IOD, które powstały w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Warsztaty skierowane są do przyszłych i obecnych inspektorów ochrony danych, którzy chcieliby usystematyzować posiadaną już wiedzę w zakresie wykonywania zadań IOD określonych w RODO, a także do osób odpowiedzialnych za ochronę danych w organizacji.
Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę na temat wykonywania obowiązków inspektora ochrony danych w organizacji, a praktyczne ćwiczenia umożliwią zapoznanie się ze sposobem realizacji najważniejszych obowiązków wykonywanych przez IOD.
Forma prowadzenia warsztatów pozwala na udzielenie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z wykonywaniem zadań IOD. Ideą warsztatów jest również wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami oraz skonsultowanie z ekspertami ENSI stosowanych w Państwa organizacjach rozwiązań, dotyczących ochrony danych.
Warsztaty prowadzone są przez ich autora, specjalistę – praktyka, Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, posiadającego ponad 20-letnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczy lub uczestniczył w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełni także, w ramach outsourcingu, funkcję IOD w podmiotach różnych branż w Polsce.

Więcej informacji na temat prowadzących znajduje się na stronie NASI EKSPERCI.

UWAGA! W czasie pandemii COVID-19 organizacja warsztatów stacjonarnych została wstrzymana!

Zapraszamy do udziału w nowych i wyjątkowych warsztatach eksperckich, które powstały w oparciu o doświadczenie zdobyte podczas pierwszego roku obowiązywania i stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.
Uczestnicy warsztatów otrzymają wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z tematem warsztatów, a także wezmą udział w praktycznych ćwiczeniach szacowania ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

Podczas warsztatów, nasi eksperci – praktycy podzielą się z Państwem wiedzą ekspercką popartą doświadczeniem z zakresu stosowania RODO w obszarze szacowania ryzyka i oceny skutków.

Udział w warsztatach zagwarantuje Państwu otrzymanie najważniejszych, rzetelnych informacji oraz praktycznego podejścia do tematu.
Nieliczne grupy uczestników podczas warsztatów, gwarantują skuteczną naukę oraz swobodną wymianę doświadczeń, jak również merytoryczne i przydatne dyskusje.

Program Warsztatów został opracowany przez Zespół Kancelarii Ekspertów ENSI, pod kierunkiem Prezesa ENSI p. Macieja Byczkowskiego, który brał udział w pracach sejmowych nad dwiema nowelizacjami ustawy o ochronie danych osobowych (2010 oraz 2014) oraz uczestniczy w pracach Grupy ds. Ochrony Danych Osobowych, powołanej przez Ministra Cyfryzacji.

Nasze warsztaty prowadzone są przez specjalistów – praktyków posiadających co najmniej 20-letnie doświadczeniem w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję IOD w podmiotach różnych branż w Polsce.
Więcej informacji na temat prowadzących znajduje się na stronie NASI EKSPERCI.

Szkolenia dedykowane

Na Państwa życzenie przygotujemy i przeprowadzimydopasowane do potrzeb każdej organizacji (spółki, urzędu, stowarzyszenia, służb mundurowych, służby zdrowia i innych), szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, ochrony informacji, zarządzania bezpieczeństwem informacji. Szkolenia dedykowane realizujemy zarówno on-line, jak i stacjonarnie, z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19.

Zakres szkolenia dedykowanego uwzględnia specyfikę organizacji oraz grupy docelowej, a także szczególne wymagania branżowe. Przedstawiona oferta będzie skonsultowana z Państwem oraz naszymi ekspertami, aby zakres merytoryczny w pełni odpowiadał potrzebom organizacji.

Zapraszamy do nas, jeżeli chcą Państwo, w szczególności:

 • zapoznać pracowników z zasadami przetwarzania danych osobowych w organizacji lub zaktualizować ich wiedzę z tego zakresu,
 • przygotować nowo zatrudnione osoby do prawidłowego przetwarzania danych osobowych, a także
 • przygotować zespół do szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób, których dane dotyczą oraz ocena skutków dla ochrony danych (DPIA),
 • przeszkolić pracowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Chętnie przygotujmy ofertę szkoleń w odpowiedzi na Państwa zapytanie ofertowe przesłane na adres: pawel.tyburcy@ensi.net

Lista wybranych organizacji, dla których przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy szkolenia zamknięte znajduje się na stronie REFERENCJE.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE